SURADNJA SA HKA i HKIG

U Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva je 8. ožujka održan sastaak predstavnika HUISG sa Predsjednicom Ninom Dražin Lovrec na temu suradnje pri izradi 3. dopunjenog izdanja knjige Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju. Na istu temu je 30. ožujka održan sastanak predstavnika HUISG sa Predsjednicom HKA Rajkom Bunjevac.

Sa obje komore je dgovorena suradnja na način da se oformi radna skupina od predstavnika HKIG, HKA i HUISG koja će pristupiti izradi novog izdanja navedene knjige. Sve tri institucije će biti suizdavači knjige, čime se postiže osnovni cilj - priznavanje pravila propisanih u knjizi. HUISG će u suradnji sa partnerima iz industrije pripremati tematska predavanja za arhitekte i inženjere građevinarstva - članove partnerskih komora, kao i za članove HUISG.

hka 2021

Stipo Zečević, Ilija Bulić, Rajka Bunjevac, Gabrijela Kosović, Zdravko Čizmar, Krešimir Mičić

hkig2021

Krešimir Mičić, Nina Dražin Lovrec, Ilija Bulić, Stipo Zečević, Zdravko Čizmar

 

ZAPISNIK sa sastanka Upravnog i Nadzornog odbora HUISG

SASTANAK UO

U četvrtak, 9. 7. 2020. održan je sastanak UO i NO Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje u prostorijama HGK Komore Zagreb u Zagrebu sa početkom u 15 sati.

Prisutni: Ilija Bulić, Krešimir Mićić, Ivo Brakić, Stipo Zečević, Željko Klasan, Franjo Grgić, Robert Kaluđerović, Željko Vasiljević, Tihomir Ćubela, Davor Šešek.

Teme sastanka:

1.       Animiranje sponzora i članova HUISG za članstvo prema prethodnim dogovorima

2.       Dogovoriti suradnju sa HKA, HKIG i DGIZ

3.       Izbor Tajnika HUISG

5.       Razno

 

Ad. 1

Do sada su obavljeni razgovori sa Technogips, Knauf, Knaufinsulation, Fermacell i Ursa. Svima je poslana ponuda za uplatu sponzorstva.

Ad. 2

Obavljen je preliminarni razgovor sa prof. Veršićem sa Arhitektonskog fakulteta koji će kroz predavanja u suradnji sa nama bliskim institucijama održavati predavanja i promovirati knjigu Normativi u cilju općeg priznavanja Normativa za suhu gradnju.

Ad. 3

Prema prijedlogu Predsjednika HUISG, u idućem mandatu (06.2020. – 06.2024.), za Tajnika HUISG jednoglasno je izabran Zdravko Čizmar, dosadašnji Tajnik sa 10/10 glasova članova UO i NO HUISG.

Ad. 4

Prema financijskim mogućnostima HUISG će napraviti redizajn WEB stranica, koji će biti prilagođen za korištenje na mobilnim uređajima.

 

HUISG izabrala novo rukovodstvo

izborna skupstina 2019

U  ponedjeljak, 23. 12. 2019. održana je skupština Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje u prostorijama HGK Komore Zagreb u Zagrebu.

Od redovnih 29 članova odazvalo se 18 sudionika, čime je zadovoljen kvorum. 

 

Nakon predstavljanja jedinog kandidata, za Predsjednika HUISG je jednoglasno izabran Ilija Bulić (Bulić gradnja d.o.o.), a za dopredsjednika Udruge izabran je Krešimir Mićić (Pećo – interijer d.o.o.).

Upravni odbor je biran zaokruživanjem imena redovnih članova Udruge. Najveći broj glasova, a time i birani u Upravni odbor su: Bulić gradnja d.o.o., Kont d.o.o., Ikal d.o.o., Zečević gradnja d.o.o., Interijeri Šešek d.o.o., GKB – mont Plancutić d.o.o., Interijeri Horvat d.o.o., Pećo – interijer d.o.o., Alfa Art d.o.o., Interijeri Hađar d.o.o., Brakić - Obrt za interijer i proizvodnju.

Jednoglasnom odlukom u Nadzorni odbor su izabrani: Branko Knezić (Saturo d.o.o.), Ivan Gagulić (KMK-mont d.o.o.) i Željko Vasiljević (V-interijeri - obrt za građevinske radove).

 

Projekt standardizacije / normizacije u graditeljstvu

sastanak1909web

U Zagrebu je 19.9. održan radni sastanak predstavnika HGK i HUISG na temu izrade Projekta za standarde / normative za cijeli građevinski sektor. Prijedlog je da se Projektu priključe i ostale tvrtke koje su interesno vezane uz suhu gradnju – one koje su bile pozvane, a nisu se mogle odazvati. Zaključeno je da HUISG ima kapacitete, svi nazočni izrazili su spremnost da delegiraju svoje zaposlenike za radne skupine za izradu standarda/normativa i to za: suhu gradnju, soboslikarsko-ličilačke radove i AKZ, keramičarske te druge njihovoj djelatnosti srodne završne građevinske radove. Dogovoreno je da će se još jednom uputiti poziv na sve industrije i izvođače vezane za suhu gradnju radi uključenja u Projekt, tako da osnivanje radnih skupina bude transparentno, ima zakonsku podlogu radi postizanja šireg koncensusa. Krajem rujna (28.9.2017.) u HGK će na sjednici Udruženja graditeljstva Projekt će biti predstavljen članovima Vijeća Udruženja. Naglasak će biti na angažmanu velikih tvrtki s područja graditeljstva RH. Iste bi, nakon dane suglasnosti za sudjelovanje u radnim skupinama, trebale naviše pridonijeti osnivanju RS za standardizaciju glavnih područja graditeljstva. U prvoj polovini listopada predviđa se sastanak u MRRFEU na temu financiranja Projekta iz fondova EU. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizirat će se sastanak s prof. Završkim i Vukomanovićem radi dogovora o narednim aktivnostima na Projektu, kao i dogovora o podlozi za izradu modula za pojedine vrste građevinskih radova (prijedlog Zavoda za organizaciju građenja GF).

 

PRVIH 280 GRAĐEVINSKIH RADNIKA CERTIFICIRANO ZA ENERGETSKI UČINKOVITU GRADNJU

Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, 31. kolovoza 2017. održana je završna konferencija trogodišnjeg projekta CROSKILLS, kojim se po prvi puta posvetila sustavna pozornost cjeloživotnom obrazovanju građevinskih radnika u Hrvatskoj.
Konferencija je okupila preko 80 predstavnika sektorskih ministarstava, strukovnih udruga u graditeljstvu i energetici, obrazovnih ustanova, građevinske industrije te mnogih drugih organizacija i pojedinaca, koji su aktivno sudjelovali u projektu, podržali ga kroz savjetodavno-stručni doprinos u okviru Nacionalne kvalifikacijske platforme i pomogli u provedbi promotivnih i obrazovnih aktivnosti, te tako doprinijeli uspješnoj realizaciji ciljeva. Osim prikaza projektnih rezultata, ovaj je skup bio i zahvala za tu podršku.
Po programu CROSKILLS educirano je i certificirano preko 280 građevinskih radnika, spremnih za tržište i nove izazove vezano za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, a 11 strukovnih škola i otvorenih učilišta odabrano je za prve trening centre, u kojima su provedene prve izobrazbe za 6 građevinskih zanimanja – fasader, krovopokrivač, monter suhe gradnje, soboslikar ličilac, tesar i zidar. Trening centri opremljeni su nastavnim priručnicima i suvremenim demonstracijskim modelima energetski učinkovite gradnje, koja će olakšavati proces učenja i unaprijediti praktični dio izobrazbe. Posebna pozornost posvećena je novim materijalima, proizvodima i tehnologijama koje se primjenjuju u izgradnji i rekonstrukciji zgrada, s naglaskom na izvođenje zgrada gotovo nulte  nergije, koji trenutačno nisu uključeni u programe strukovnog obrazovanja.
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izvijestila je kako će priručnici za 6 građevinskih zanimanja, koji su izrađeni u okviru projekta CROSKILLS, biti uvedeni i kao pomoćna nastavna sredstva u formalnom strukovnom obrazovanju budućih građevinara, u kojem sada kronično nedostaju. Gđa. Gordana Paškvan Budiselić, viša stručna savjetnica u Agenciji, napominje: „U ovim priručnicima prikazana je suvremena praksa u graditeljstvu ukazujući česte pogreške u pojedinim vrstama radova. Osim pogrešaka, dano je i iscrpno obrazloženje zašto je do pojedine pogreške došlo, te kako ispraviti napravljeno kako bi radovi bili izvedeni kvalitetno. Svi koji su do sada imali priliku pogledati sadržaj priručnika, shvatiti će koliko oni predstavljaju važnost pri obrazovanju za građevinska zanimanja. Osim mota projekta KVALITETA NAM JE BITNA, dodajmo i novi moto VAŽNA NAM JE I BRZINA DJELOVANJA. Jer svjedoci smo ne samo nedostatka radnika na gradilištima, nego i učenika u građevinskim školama.“
Završna konferencija projekta bila je i prilika za predstavljanje novog Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu (NN 67/17), također izrađenog u okviru projekta u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. Pravilnik je stupio na snagu sredinom srpnja ove godine, te uređuje ovlašćivanje nositelja programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika (trening centara), sadržaj programa i način provedbe izobrazbe i usavršavanja radnika, postupak certifikacije radnika, kao i uspostavu javno dostupnih evidencija certificiranih radnika, trenera i trening centara, koje se za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja trenutačno održavaju u sustavu Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Javni uvid u popis certificiranih radnika koji posjeduju znanja i vještine za ugradnju dijelova zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu bit će uskoro dostupan na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr), čime će investitori imati mogućnost da odabirom tih educiranih izvođača osiguraju kvalitetnu primjenu novih tehnologija i materijala u skladu s pravilima struke i veću vrijednost za svoj novac.
Pravilnik također omogućuje priznavanje certifikata iz područja energetski učinkovite gradnje koji su stečeni u drugim državama članicama Europskog gospodarskog prostora.
Podsjetimo, projekt CROSKILLS dio je europske inicijative Build Up Skills, usmjeren na cjeloživotnu izobrazbu građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti, te jačanje kvalifikacija obrtnika, zaposlenih i nezaposlenih građevinskih radnika osobito nakon osnovnog obrazovanja ili početničkog rada. Stoga g. Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta naglašava: „U Europi postoji niz nacionalnih BUILD UP SKILLS projekata. Europska Unija prepoznala je važnost educiranih radnika, pa svi oni imaju slične izazove i isti cilj - dopuniti postojeće i buduće obrazovanje i obučavanje radnika na gradilištu te povećati broj kvalificiranih radnika u cijeloj Europi koji će znati raditi na energetskoj obnovi zgrada. Treba napomenuti kako je hrvatski projekt CROSKILLS jedini u Europi koji je kroz svoju provedbu došao i do Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika, koji sada možemo iskoristiti za generiranje potražnje za obrazovanim radnicima.“
Na skupu je predstavljen i novi istraživački projekt zagrebačkog Građevinskog fakulteta, FIT-to-nZEB (http://www.fit-to-nzeb.com/), u kojem sudjeluje 10 europskih zemalja. Radi se o svojevrsnom nastavku CROSKILLS-a, koji je usmjeren na razvoj inovativnih programa izobrazbe kvalificiranih radnika i građevinskih stručnjaka za energetsku obnovu do razine zgrade gotovo nulte energije, u cilju ubrzanja i povećanja kvalitete provedbe energetske obnove.

 

Stranica 1 od 7

«Početak«1234567»Kraj»

ČLANSTVO U HUISG

INFORMATIVNI CJENIK

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245