SEMINAR HKIG i HUISG

hkig1U utorak 16. listopada 2012. godine u dvorani Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Zagrebu u organizaciji HKIG - Hrvatske komore inženjera građevinarstva i HUISG - Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje održan je stručni seminar PROJEKTIRANJE SUHOMONTAŽNIH SUSTAVA U ZGRADARSTVU.

Seminar je održan prema programu:

hkig 1Boris Simonić, dipl.ing.stroj., univ.spec.pyrotechn., Knauf d.o.o., voditelj odjela tehnike i razvoja:

Suhomontažne pregrade u zgradarstvu

- norme, normativi i obračuni u suhoj gradnji

- buka, konstrukcijski načini prigušenja buke

- statika, visoke nenosive pregrade

hkig 2Silvio Novak, dipl.ing.građ., Knauf Insulation d.o.o., voditelj tehničke podrške korisnicima:

Toplinska zaštita građevnih dijelova sustavima suhe gradnje

- toplinske sanacije potkrovlja i vanjskih zidova

- energetski razredi toplinski neizoliranih i izoliranih objekata

hkig 3dr.sc. Lino Fučić, dipl.ing.građ., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja:

Propisi i norme koje se odnose na suhu gradnju

- priznata tehnička pravila

- propisi koji se očekuju - u fazi donošenja

hkig 4Milan Carević, dipl.ing.arh., Inspekting d.o.o. Zagreb:

Otpornost na požar nosivih konstrukcija u fazi projektiranja zaštite od požara, predviđena hrvatskom regulativom

- zaštita suhom gradnjom

hkig2

ČLANSTVO U HUISG

Informativni projektantski cjenik

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245