INFORMACIJA O TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA HUISG-a U 2015.

sastanak 07_2015


Vezano uz ostvarivanje godišnjeg i srednjoročnog plana rada Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje (HUISG), dostavljamo vam informaciju o provedbi najznačajnijih aktivnosti Udruge i njezinoj uključenosti u projekte, s pozitivnim učinkom na djelatnost suhe gradnje, posebice u dijelu rješavanja aktualnog problema kvalitetne radne snage kroz obrazovni sustav i stručno osposobljavanje te na području normizacije, odnosno standardizacije u graditeljstvu. U tom pogledu, ističemo suradnju Udruge s resornim institucijama, akademskom zajednicom i drugim udrugama, kako bi se kroz partnerski odnos pronašla najbolja rješenja za dobrobit struke i njezinoga daljnjeg razvoja. Upravo to bila je i tema zajedničkog sastanka vodstva HUISG-a i partnera, održanog 14. srpnja, pri čemu je naglasak stavljen na provedbu europskog projekta Croskills Pilar II, izradu normativa za cjelokupni građevinski sektor te na pripremu vodiča za energetske obnove, uz ocjenu da suradnja na tim područjima otvara put za kvalitetne pomake u svim djelatnostima građevinskog sektora. Što se konkretno očekuje i kakvi bi trebali biti rezultati, predočeno je kroz pojedinačno pojašnjenje svake od navedenih aktivnosti.

Projekt Croskills II i kurikulum za zanimanje monter suhe gradnje
HUISG je jedan je od dionika europskog projekta Croskills Pilar II koji, na razini Hrvatske, vodi Građevinski fakultet u Zagrebu, a uključuje, između ostalog, izradu kurikuluma za zanimanje monter suhe gradnje, što je od posebnog interesa za daljnji razvoj suhe gradnje kao sastavnog dijela građevinske djelatnosti. Naime, riječ je o projektu kojem je cilj dopuniti postojeće i buduće obrazovanje i obučavanje radnika i instalatera na gradilištu u sektoru zgradarstva, te povećati broj kvalificiranih radnika i instalatera za poslove energetske obnove zgrada u cijeloj EU. Također, namjera je uspostavljanje kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti te izrada nacionalne certifikacijske sheme za građevinske radnike. Od projekta se očekuje najmanje 1200 radnika educiranih i certificiranih za energetski učinkovitu gradnju (fasaderi, soboslikari, tesari, krovopokrivači, zidari i monteri suhe gradnje), najmanje 10 ovlaštenih trening centara i 200 educiranih trenera u RH, verificirani cjeloviti trening programi za područje energetske učinkovitosti, funkcionalni nacionalni programi certifikacije radnika i akreditacije nositelja izobrazbe radnika pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (HKIG), kao i priznavanje stečenih certifikata na razini Europske unije. Projekt se odnosi na razdoblje 2014./2017. godina, a poslovni sektor od akademske zajednice očekuje ubrzanje cjelokupnog provedbenog ciklusa. Značajan korak učinjen je u suradnji s Graditeljskom školom Čakovec koja izrađuje nastavni program (kurikulum) za zanimanje monter suhe gradnje u energetskoj učinkovitosti, o kojem će se, kad bude dovršen, dodatno raspravljati. S obzirom, pak, na odljev kvalitetnih radnika u inozemstvo i posljedično nedostatak majstora u Hrvatskoj, HUISG će uložiti dodatne napore za što bržu izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage kako bi se zadovoljile potrebe na hrvatskom tržištu rada, a jedna od predloženih mjera je izrada edukativnih filmova iz područja suhe gradnje.

Normizacija i standardizacija u graditeljstvu
Normizacija i standardizacija u graditeljstvu je zajednički projekt akademske i poslovne zajednice čiji je nositelj zagrebački Građevinski fakultet, a u koji je, uz više znanstvenika i institucija, uključena i Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje. Kao rezultat tog projekta HUISG očekuje opće priznavanje knjige Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju, koja bi je u pripremi trećeg dopunjenog izdanja. U tom pogledu, HUISG će zatražiti od Građevinskog fakulteta Preporuku koju ta knjiga već ima od Hrvatske komore inženjera građevinsrstva (HKIG) i Hrvatske komore arhitekata (HKA).

Vodič za energetsku obnovu
HUISG podupire inicijativu Hrvatske udruge krovopokrivača za izradu brošure o temi energetske obnove, kao zajedničkog projekta. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje nepovratna sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, kao i stambenih zgrada, a u tom pogledu izvođačima radova dobro bi došla i prigodna brošura u formi vodiča za energetsku obnovu. Namjena brošure je približiti potencijalnim investitorima saznanja o učinkovitoj gradnji, kao i objediniti sve relevantne informacije o načinima dodjele potpore i postupcima gradnje, a ocjena je da bi na tom projektu trebalo ustrajati i zajedničkim naporima izraditi vodič koji će od koristi biti izvođačima iz različitih djelatnosti uključenih u programe obnove temeljene na energetskoj učinkovitosti.

ČLANSTVO U HUISG

INFORMATIVNI CJENIK

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245