Obavijest članovima HUISG

Člankom 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) propisano je da graditi ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Prema članku 30. navedenog Zakona izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, koji mora biti upisan u Komoru arhitekata ili inženjera u graditeljstvu do 03.04.2016. godine.

Promjene koje su donešene stupanjem novih Zakona za obavljanje djelatnosti građenja i Zakona o komorama pri čemu su dosadašnje Suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja stavljene van snage kao i Pravilnik.

1.ZAKON O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE:

Obratite pažnju na članke 24. do 32.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html

2.ZAKON O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU:

Obratite pažnju na članke 28. i 29.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html

POJAŠNJENJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=34340

ČLANSTVO U HUISG

INFORMATIVNI CJENIK

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245