385 98 253 532 huisg@huisg.hr

Predstavnici HUISG su održali radni sastanak sa predstavnicima firmi Fermacell, Ursa i Dunamenti. Razgovaralo se o planovima Udruge za predstojeći period i potrebi prijave na EU projekt sa svrhom izrade novog izdanja knjige i edukacije svih aktera u procesu graditeljstva u segmentu suhe gradnje. Dogovoreni je i napraviti plan izlaganja predstavnika HUISG na skupovima i seminarima vezanih uz građevinarstvo.