385 98 253 532 huisg@huisg.hr

Blog

SPORAZUM IZMEĐU HUISG I GIZ SUHA GRADNJA

SPORAZUM IZMEĐU HUISG I GIZ SUHA GRADNJA

Na 4.-om sastanku Radne skupine za izradu 3. dopunjenog izdanja knjige, u prostorijama Hrvatske komore inženjera graditeljstva Predsjednici HUISG i GIZ suha gradnja iz Slovenije potpisali su Sporazum kojim je obuhvaćena suradnja u područjima izrade zajedničkog...

Izborna Skupština HUISG 2024

Izborna Skupština HUISG 2024

Dana 9.5.2024. u Zagrebu je održana Izborna skupština HUISG na kojoj je potvrđeno da sa produžuje mandat postojećem sastavu Upravnog i Nadzornog odbora. Predsjednik Ilija Bulić i Dopredsjednik Krešimir Mićić će i dalje zastupati HUISG. Od važnijih zaključaka ističemo...

HUISG održala predavanje o suhoj gradnji u HGK Pula

HUISG održala predavanje o suhoj gradnji u HGK Pula

U Hrvatskoj gospodarskoj komori - županijskoj komori Pula, 21.3. su predstavnici HUISG na Sjednici Strukovne grupe graditeljstva održali predavanje na temu suhe gradnje.Teme su bile Način mjerenja i obračun radova, kao i klasifikacija i normiranje suhomontažnih...

HUISG pokrovitelj Dana Arhitekata u Puli

HUISG pokrovitelj Dana Arhitekata u Puli

Na Danima Arhitekata (21.-23.3. u Puli) HUISG je kao jedan od pokrovitelja događanja podijelila svim sudionicima knjigu “Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju”, kao rezultat suradnje sa Hrvatskom komorom arhitekata. Sa predstavnicima HUISG na danima je...

Predstavnici HUISG sa predsjednicom HKIG

Predstavnici HUISG sa predsjednicom HKIG

U Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva je 12.3. održan sastanak predstavnika HUISG sa predsjednicom HKIG na temu izdavanja knjige "Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju" u izdanju HKIG. Dogovoreno je da treba napraviti još jednu recenziju postojećeg...

Sastanak sa predstavnicima Fermacell, Ursa i Dunamenti

Sastanak sa predstavnicima Fermacell, Ursa i Dunamenti

Predstavnici HUISG su održali radni sastanak sa predstavnicima firmi Fermacell, Ursa i Dunamenti. Razgovaralo se o planovima Udruge za predstojeći period i potrebi prijave na EU projekt sa svrhom izrade novog izdanja knjige i edukacije svih aktera u procesu...

Predstavnici HUISG održali predavanje na danima HKIG

Predstavnici HUISG održali predavanje na danima HKIG

Na danima HKIG koji su održani u Opatiji sudjelovalo je preko 1000 sudionika, članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Predstavnici HUISG Ilija Bulić, Zdravko Čizmar, i Stipo Zečević su održali predavanje pod nazivom "Normativi, troškovnici i opisi za suhu...

Sastanak sa grupacijom Saint Gobian

Sastanak sa grupacijom Saint Gobian

Predstavnici HUISG su održali radni sastanak sa predstavnicima firmi Rigips i Isover. Razgovaralo se o planovima Udruge za predstojeći period i potrebi prijave na EU projekt sa svrhom izrade novog izdanja knjige i edukacije svih aktera u procesu graditeljstva u...

Sastanak sa grupacijom Knauf

Sastanak sa grupacijom Knauf

Predstavnici HUISG su održali radni sastanak sa predstavnicima Knauf, Knaufinsulation i Knauf AMF. Razgovaralo se o planovima Udruge za predstojeći period i potrebi prijave na EU projekt sa svrhom izrade novog izdanja knjige i edukacije svih aktera u procesu...

Sastanak na Građevinskom fakultetu

Sastanak na Građevinskom fakultetu

Na Građevinskom fakultetu je održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici HUISG na temu suradnje u području suhe gradnje i EU projekta NORMENG koji provodi fakultet. Navedeni Projekt je sadržajno vezan sa Normativima koji se koriste u suhoj gradnji i...

Seminar Interreg u Varaždinu

Seminar Interreg u Varaždinu

Predstavnici HUISG i GIZ suha gradnja iz Slovenije su sudjelovali na informativnoj radionici u Varaždinu u organizaciji Upravljačkog tijela i Zajedničkog tajništva Interreg Programa Slovenija-Hrvatska u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU.