385 98 253 532 huisg@huisg.hr

Dana 9.5.2024. u Zagrebu je održana Izborna skupština HUISG na kojoj je potvrđeno da sa produžuje mandat postojećem sastavu Upravnog i Nadzornog odbora.

Predsjednik Ilija Bulić i Dopredsjednik Krešimir Mićić će i dalje zastupati HUISG.

Od važnijih zaključaka ističemo da će se Upravni i Nadzorni odbor HUISG sastajati jednom mjesečno.

HUISG u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom i ove godine na konferenciji – 18. Dani HKIG-a od 13. do 15. lipnja 2024. u Opatiji, ima predavanje pod nazivom “Način mjerenja i obračuna u radovima suhe gradnje”.

Sažetak predavanja će biti tiskan u Zborniku radova.

Sa Giz suha gradnja Slovenija i Strukovnim komorama, članovima Radne skupine (HKIG i HKA), je dogovoreno da će se novo izdanje knjige Normativi tiskati do kraja ove godine.

HUISG se ove godine uključio u rad TO 518 u Hrvatskom zavodu za norme.