385 98 253 532 huisg@huisg.hr
Izborna Skupština HUISG 2024

Izborna Skupština HUISG 2024

Dana 9.5.2024. u Zagrebu je održana Izborna skupština HUISG na kojoj je potvrđeno da sa produžuje mandat postojećem sastavu Upravnog i Nadzornog odbora. Predsjednik Ilija Bulić i Dopredsjednik Krešimir Mićić će i dalje zastupati HUISG. Od važnijih zaključaka ističemo...
HUISG održala predavanje o suhoj gradnji u HGK Pula

HUISG održala predavanje o suhoj gradnji u HGK Pula

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – županijskoj komori Pula, 21.3. su predstavnici HUISG na Sjednici Strukovne grupe graditeljstva održali predavanje na temu suhe gradnje.Teme su bile Način mjerenja i obračun radova, kao i klasifikacija i normiranje suhomontažnih...
Predstavnici HUISG sa predsjednicom HKIG

Predstavnici HUISG sa predsjednicom HKIG

U Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva je 12.3. održan sastanak predstavnika HUISG sa predsjednicom HKIG na temu izdavanja knjige “Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju” u izdanju HKIG. Dogovoreno je da treba napraviti još jednu recenziju...
Sastanak sa predstavnicima Fermacell, Ursa i Dunamenti

Sastanak sa predstavnicima Fermacell, Ursa i Dunamenti

Predstavnici HUISG su održali radni sastanak sa predstavnicima firmi Fermacell, Ursa i Dunamenti. Razgovaralo se o planovima Udruge za predstojeći period i potrebi prijave na EU projekt sa svrhom izrade novog izdanja knjige i edukacije svih aktera u procesu...
Sastanak sa grupacijom Saint Gobian

Sastanak sa grupacijom Saint Gobian

Predstavnici HUISG su održali radni sastanak sa predstavnicima firmi Rigips i Isover. Razgovaralo se o planovima Udruge za predstojeći period i potrebi prijave na EU projekt sa svrhom izrade novog izdanja knjige i edukacije svih aktera u procesu graditeljstva u...
Sastanak sa grupacijom Knauf

Sastanak sa grupacijom Knauf

Predstavnici HUISG su održali radni sastanak sa predstavnicima Knauf, Knaufinsulation i Knauf AMF. Razgovaralo se o planovima Udruge za predstojeći period i potrebi prijave na EU projekt sa svrhom izrade novog izdanja knjige i edukacije svih aktera u procesu...