385 98 253 532 huisg@huisg.hr

U Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva je 12.3. održan sastanak predstavnika HUISG sa predsjednicom HKIG na temu izdavanja knjige “Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju” u izdanju HKIG. Dogovoreno je da treba napraviti još jednu recenziju postojećeg izdanja knjige, kako bi se moglo nakon toga pristupiti izradi tiskanog i elektronskog izdanja knjige.
Postojeće izdanje knjige je lani prošlo proces javnog savjetovanja nakon kojeg nije bilo primjedaba na sadržaj knjige.