385 98 253 532 huisg@huisg.hr

Sastanak UO i NO HUISG održan je 29. 5. 2024. u Zagrebu

HUISG predviđa organizirati regionalna okupljanja montera u suradnji sa trgovinama građevinskog materijala, uz podršku industrije. Članovi Radne skupine HUISG idu na radni sastanak u Ljubljanu sa predstavnicima GIZ Slovenija u skladu sa terminskim planom. Izdavanje knjige je planirano krajem ove godine. Na Danima HKIG u Opatiji (u četvrtak 13.6.2024. od 18:25 – 18:50, Hotel Ambasador, dvorana Lovor) predavanje na temu Način mjerenja u obračun radova u suhoj gradnji će održati prof. Zoran Veršić sa AF-a i Krešimir Mićić, dopredsjednik HUISG.