385 98 253 532 huisg@huisg.hr

Na Građevinskom fakultetu je održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici HUISG na temu suradnje u području suhe gradnje i EU projekta NORMENG koji provodi fakultet. Navedeni Projekt je sadržajno vezan sa Normativima koji se koriste u suhoj gradnji i postojećoj knjizi Udruge.